Aqua City GV5 - 3.26

  • Diện tích: m2
  • Vị trí: Aqua City
  • Phạm vi công việc:
  • Thời gian hoàn thành: 2023
  • Chủ đầu tư:

Chi tiết thiết kế nhà phố Aqua City

Thiết kế - thi công: Hhome

Một trong hai dự án mở đầu hoành tráng của team Hhome trong năm 2023 tại khu dự án Aqua City: Aqua GV5 - 3.26

0906 629 079