Concept Happy Residence- C10.07

  • Diện tích: 98 m2
  • Vị trí: Happy Residence
  • Phạm vi công việc: Thiết kế 3D và thi công từ Thô đến hoàn thiện
  • Thời gian hoàn thành:
  • Chủ đầu tư: Ms.LAN SHIU YIN
0906 629 079