Concept Hoàng Anh Gia Lai _ B27.06

  • Diện tích: 136 m2
  • Vị trí: Hoàng Anh Gia Lai
  • Phạm vi công việc: Thiết kế 3D và Cải tạo
  • Thời gian hoàn thành:
  • Chủ đầu tư: Chị Hà
0906 629 079