Concept Scenic Valley 1- A15.04

  • Diện tích: 130 m2
  • Vị trí: Scenic Valley 1
  • Phạm vi công việc: Thiết kế 3D và thi công từ Thô đến hoàn thiện
  • Thời gian hoàn thành: 75 ngày
  • Chủ đầu tư: Anh Thiêm
0906 629 079