GATEWAY QUAN 2 PROJECT

  • Diện tích: m2
  • Vị trí: QUẬN 2
  • Phạm vi công việc: Thiết kế 3D - Thi công - Sản xuất - Hoàn thiện nội thất
  • Thời gian hoàn thành: 2024
  • Chủ đầu tư:

GATEWAY QUAN 2 PROJECT

0906 629 079