Happy Valley-M602

  • Diện tích: 134 m2
  • Vị trí: Happy Valley
  • Phạm vi công việc: Cải tạo
  • Thời gian hoàn thành:
  • Chủ đầu tư: Anh Thắng
0906 629 079