HƯNG PHÚC B1.01

  • Diện tích: 105 m2
  • Vị trí: HƯNG PHÚC B1.01
  • Phạm vi công việc: Thiết kế 3D - Thi công từ Thô đến Hoàn thiện
  • Thời gian hoàn thành: 75 ngày
  • Chủ đầu tư: ANH VINH
0906 629 079