SCENIC VELLAY 2 - C8.01

  • Diện tích: m2
  • Vị trí: C8.01 SCENIC VELLAY 2, QUẬN 7
  • Phạm vi công việc:
  • Thời gian hoàn thành: 75 ngày
  • Chủ đầu tư: CHỊ LINH
0906 629 079