SUNRISE CITY VIEW - A24-08

  • Diện tích: 103 m2
  • Vị trí: A24-08 SUNRISE CITY VIEW
  • Phạm vi công việc: Thiết kế 3D - Thi công từ Thô đến Hoàn thiện
  • Thời gian hoàn thành: 75 ngày
  • Chủ đầu tư: CÔ LÊ
0906 629 079