SUNRISE CITY VIEW - B12.12A

  • Diện tích: 35 m2
  • Vị trí: B12.12A- SUNRISE CITY VIEW
  • Phạm vi công việc:
  • Thời gian hoàn thành: 30
  • Chủ đầu tư: ANH THUẬN
0906 629 079