S2.0124 18+19 Vinhome Grand Park

  • Diện tích: m2
  • Vị trí: Vinhome Grand Park
  • Phạm vi công việc: Thiết kế 3D - Thi công - Sản xuất - Hoàn thiện nội thất
  • Thời gian hoàn thành: 2023
  • Chủ đầu tư:

Không chỉ là công trình được xây dựng từ cách “hợp nhất” 2 căn hộ nằm cạnh nhau lại thành một. Đây còn là công trình có tiến độ nhanh chóng (35 ngày) và cuối cùng là những phản hồi rất tích cực từ phía khách hàng.

0906 629 079