Concept Nam Phúc - A11.04 & A11.05

  • Size: 120 m2
  • Location: Nam Phúc
  • Scope: Thiết kế 3D và thi công từ Thô đến hoàn thiện
  • Completion date :
  • Client: Anh Minh
0906 629 079