HAPPY RESIDENCE - HƯNG PHÚC B3.07

  • Size: 97 m2
  • Location: HAPPY RESIDENCE - HƯNG PHÚC
  • Scope: Thiết kế 3D - Thi công từ Thô đến Hoàn thiện
  • Completion date : 75 ngày
  • Client: Anh San
0906 629 079