Scenic Valley - C6.08

  • Size: 100 m2
  • Location: Scenic Valley
  • Scope: Thiết kế - Thi công từ Thô đến Hoàn thiện
  • Completion date : 75 ngày
  • Client: Chị Diệp
0906 629 079