Scenic Valley - D8.05

  • Size: 100 m2
  • Location:
  • Scope: Thiết kế - Thi công từ Thô đến Hoàn thiện
  • Completion date : 75 ngày
  • Client: Anh Nghĩa
0906 629 079