Garden Cout 1 -C3.02

  • Diện tích: 130 m2
  • Vị trí: Garden Cout 2
  • Phạm vi công việc: Cải tạo
  • Thời gian hoàn thành:
  • Chủ đầu tư: Anh Vinh
0906 629 079