NAM PHÚC B16.02

  • Diện tích: m2
  • Vị trí: NAM PHÚC B16.02
  • Phạm vi công việc: Thiết kế 3D - Thi công từ Thô đến Hoàn thiện
  • Thời gian hoàn thành: 75 ngày
  • Chủ đầu tư: CHỊ VÂN
0906 629 079