Nhà phố - Khu đô thị Vạn Phúc - Thủ Đức - tp.HCM

  • Diện tích: 480 m2
  • Vị trí: Van Phúc - Thủ Đức - tp.HCM
  • Phạm vi công việc: Thiết kế 3D - Thi công - Sản xuất - Hoàn thiện nội thất
  • Thời gian hoàn thành: 120 ngày
  • Chủ đầu tư: anh Đức
0906 629 079