Concept Nam Phúc - A11.04 & A11.05

  • Diện tích: 120 m2
  • Vị trí: Nam Phúc
  • Phạm vi công việc: Thiết kế 3D và thi công từ Thô đến hoàn thiện
  • Thời gian hoàn thành:
  • Chủ đầu tư: Anh Minh
0906 629 079