HAPPY RESIDENCE - HƯNG PHÚC B3.07

  • Diện tích: 97 m2
  • Vị trí: HAPPY RESIDENCE - HƯNG PHÚC
  • Phạm vi công việc: Thiết kế 3D - Thi công từ Thô đến Hoàn thiện
  • Thời gian hoàn thành: 75 ngày
  • Chủ đầu tư: Anh San
0906 629 079